Høringssvar vedr. The draft delegated act amending the commission delegated regulation on the Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Finansiel regulering
Type Høringssvar  
Årstal 2018
Offentligjort den 20. februar 2018
Europa-Kommissionen har offentliggjort forslag til ændringer af reglerne for opgørelse af bankernes korte likviditetsnøgletal Liquidity Coverage Ratio, LCR. Nationalbanken finder det positivt, at ændringsforslaget giver mulighed for at lave repoer med Nationalbanken i krisetider, uden at det påvirker bankernes LCR negativt. Nationalbanken er dog fortsat betænkelig ved behandlingen af sikrede ind-/udlån, såkaldte repo- og reverse repoforretninger, som kan have nogle utilsigtede konsekvenser. Nationalbanken opfordrer derfor Kommissionen til at arbejdes videre hen imod en generel løsning på de nuværende problemstillinger med sikrede ind-/udlån.