Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed mv.

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Høringssvar fra Nationalbanken
Type Høringssvar  
Årstal 2022
Offentligjort den 18. august 2022
Abstract icon Finanstilsynet har den 30. juni 2022 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love i offentlig høring. Vi støtter forslagets formål om at sikre klare regler for, hvornår man som ledelse i en finansiel virksomhed kan holdes strafferetligt ansvarlig for overtrædelse af finansiel regulering eller erstatningsretligt ansvarlig for tab, der er opstået som følge af ens handlinger. Vi finder det samtidig helt afgørende, at det fulde ansvar for ansættelsen af ledelsen i en finansiel virksomhed er placeret hos dets ejere og bestyrelse. Vi støtter den helhedstilgang til Finanstilsynets egnethedsvurdering, som forslaget gennemfører. Det er vigtigt, at reglerne ikke hindrer en mangfoldig sammensætning af ledelsen i en finansiel virksomhed.