Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om hvidvaskloven mv.

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Høringssvar fra Nationalbanken
Type Høringssvar  
Årstal 2022
Offentligjort den 18. august 2022
Abstract icon Finanstilsynet har den 27. juni 2022 sendt forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om betalingskonti, hvidvaskloven og forskellige andre love (del 1) i høring. Vi støtter generelt forslagets formål om at styrke den løbende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i Danmark. For at forebygge og bekæmpe hvidvask, momssvig og anden form for finansiel kriminalitet, er det væsentligt, at lovændringer følges af konkrete initiativer, der gør brug af it og digitale løsninger, der understøtter samarbejdet og indsatsen mod finansiel kriminalitet på tværs af private aktører og myndigheder.