Høringssvar vedr. Finanstilsynets udkast til ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Høringssvar fra Nationalbanken
Type Høringssvar  
Årstal 2017
Offentligjort den 20. november 2017
Den foreslåede ændring i bekendtgørelsen om God Skik begrænser produktudbuddet ved lånoptagelse for boligejere med en samlet gæld på mere end fire gange indkomsten og en belåningsgrad på mere end 60 pct. af boligens værdi. Nationalbanken finder det positivt, at reglerne gælder for alle boligejere med høj gæld i forhold til indkomsten, uanset bopælskommune. Nationalbanken finder det dog uhensigtsmæssigt, at boligejere med høj gæld fortsat vil kunne finansiere boligkøb uden at betale afdrag. En begrænsning i muligheden for afdragsfrihed vil kunne mindske boligejernes sårbarhed over for negative økonomiske stød som fx faldende boligpriser og arbejdsløshed, ligesom den højere terminsydelse vil kunne mindske risikoen for fartblindhed som følge af lave renter.