Pressemødet 11. december 2013

Presseklip og publikationer

Fra pressemødet 11. december 2013 blev Konjunkturudviklingen, Produktiviteten i pengeinstitutsektoren og Finansiel stabilitet præsenteret som ses i de tre klip.

Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2014

Finansiel stabilitet 2013