Nationalbankdirektør Signe Krogstrups tale ved Nationalbankens konference i anledning af 40-året for det danske fastkursregime

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Taler fra Nationalbanken
Type Taler  
Årstal 2022
Offentligjort den 31. oktober 2022
Abstract icon Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt den 31. oktober en tale ved Nationalbankens konference i anledning af 40-året for det danske fastkursregime. Talen opsummerede en række hovedpointer fra konferencen og diskuterede den nuværende situation med høj inflation, og hvordan vi adresserer inflation i et fastkursregime. Signe Krogstrup sluttede af med nogle overvejelser om, hvorfor fastkurspolitikken også i fremtiden vil være vigtig for dansk makroøkonomisk politik. (Talen er kun tilgængelig på engelsk)