Nationalbankdirektør Lars Rohdes kommentar til regeringens forslag til ny boligbeskatning

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Nationalbankens udtalelser
Type Udtalelser  
Årstal 2016
Offentligjort den 5. oktober 2016

​"Der er gode elementer i regeringens forslag til ny boligbeskatning. Først og fremmest genskabes fra 2021 sammenhængen mellem boligskat og boligens værdi, sådan som det var tilfældet før skattestoppet i 2001. Det vil fremme stabiliteten på boligmarkedet og i samfundsøkonomien mere generelt. Samtidig forbedres vurderingssystemet, så det bliver mere retvisende og gennemsigtigt. Det er afgørende for den generelle tillid til boligbeskatningen."

"Boligskatterne bør have en vis størrelse, så de bidrager til at dæmpe prisudsving på boligmarkedet. Det er tilfældet i regeringens forslag. Vi noterer os, at det fremlagte forslag til overgangsordning synes ganske dyrt og kompliceret."

"Det er vigtigt, at der nu skabes ro om boligbeskatningen. Vi opfordrer derfor til en bred og holdbar aftale mellem Folketingets partier om den fremtidige boligbeskatning."