Reale effektive valutakurser

Forfattere Pedersen, Erik Haller
Emne Dansk økonomi; Monetære forhold; Inflation, løn og priser; Renter og kurser
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 1996
Offentligjort den 31. maj 1996
Abstract icon Reale effektive valutakurser kan anvendes til at vurdere udviklingen i konkurrenceevnen over tid i forhold til et valgt basisår. Forskellige mål for den reale effektive valutakurs gennemgås. Desuden diskuteres såkaldte absolutte konkurrenceevnemål, fx saldoen på betalingsbalancens løbende poster ved et "normalt" beskæftigelsesniveau, der kan bruges som indikator for konkurrencesituationen på et givent tidspunkt.