Revision af vægtgrundlaget til beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Forfattere Pedersen, Erik Haller
Emne Monetære forhold; Renter og kurser
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 1998
Offentligjort den 27. maj 1998
Abstract icon Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen i kronens styrke, det effektive kronekursindeks. Ændringer i handelsmønsteret gør det nødvendigt med mellemrum at genberegne de vægte, hvormed de enkelte valutakurser sammenvejes ved beregning af indekset. Dette skete senest i 1992 med et vægtsæt baseret på industrivarehandelen i 1989.Den 2. juni 1998 påbegyndes offentliggørelsen af Nationalbankens effektive kronekursindeks beregnet med vægte baseret på industrivarehandelen i 1995.