MONA

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Dansk økonomi; Inflation, løn og priser; Betalingsbalance, udenrigshandel og udlandsgæld; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Offentlige finanser og finanspolitik
Type Øvrige publikationer
Årstal 2003
Offentligjort den 18. november 2003
Abstract icon Kapitel 1: Indledende bemærkninger om Mona og andre modeller. Kapitel 2: Gennemgang af Monas estimerede adfærdsrelationer. Kapitel 3: Sammenbinding af hele modellen. Kapitel 4: Eksempler på modellens reaktion i form af multiplikatorberegninger. Kapitel 5: Modelsimulationer på historisk periode. Afslutning: Modellens relationer samt liste med variabelnavne og forklaring.

​​​