Finansiel stabilitet 2005

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; Finansiel stabilitet; Finansiel sektor; Erhvervsvirksomheder og husholdninger; Finansiel lovgivning; Kapitalmarkederne
Type Finansiel stabilitet
Årstal 2005
Offentligjort den 12. maj 2005
Abstract icon Publikationen består af to dele. Første del indledes med udviklingen i den finansielle sektor, hvor hovedvægten er på pengeinstitutternes situation. Herefter følger udviklingen i erhverv og husholdninger, kapitalmarkedsudviklingen og et kapitel om rammerne for det finansielle system. Anden del af rapporten indeholder temaer, som er aktuelle for den finansielle stabilitet. Det drejer sig om danske boligejeres rentefølsomhed, analyse af bankers aktiekurser samt vurdering af afviklingsrisici i Værdipapircentralen.