WP 27/2005: Assessing the consequences of Basel II: Are there incentives for cherry-picking when banks pool data across countries?

Forfattere Borup, Lisbeth; Kurek, Dorte; Rommer, Anne Dyrberg
Emne Dansk økonomi; Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; Finansiel stabilitet; Finansiel sektor; Erhvervsvirksomheder og husholdninger; Finansiel lovgivning
Type Working paper
Årstal 2005
Offentligjort den 22. juni 2005
Abstract icon Dette papir illustrerer konsekvenserne for de beregnede kapitalkrav af at poole data fra flere lande ved estimation af misligholdelsessandsynligheden (probability of default, PD), når den grundlæggende interne ratingmetode i Basel II anvendes. Vi konstruerer en hypotetisk portefølje af udlån til små og mellemstore virksomheder i Frankrig, Italien og Spanien ved brug af virkelige data udtrukket fra Amadeus-databasen fra Bureau van Dijk. De beregnede kapitalkrav baseret på PDs beregnet i kreditrisikomodeller estimeret på de enkelte lande samt i kreditrisikomodeller estimeret med poolede data fra de tre lande viser, at banker kan være motiverede til at vælge en bestemt metode, fordi den giver et lavere kapitalkrav, når de pooler data.