Betalingsformidling i Danmark

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Betalingsformidling; Generelt om betalingsformidling; Betalingssystemer; Værdipapirafvikling; Sikkerhedsstillelse; Overvågning; Valutaafvikling; Betalingsformidling historisk; Betalingsformidling juridisk
Type Betalingsformidling i Danmark
Årstal 2005
Offentligjort den 5. juli 2005
Abstract icon Publikationen omhandler forskellige aspekter af betalingsformidling. Kapitel 1 beskriver centralbankers roller i betalingsformidling. I kapitel 2 gennemgås den historiske baggrund for betalingsformidling, herunder baggrunden for centralbankers involvering. I kapitel 3 og 4 beskrives de generelle principper og risici i forskellige typer betalings- og værdipapirafviklingssystemer. I kapitel 5-7 gennemgås den danske betalingsinfrastruktur og Nationalbankens rolle i den forbindelse. I kapitel 8 beskrives internationale betalings- og afviklingssystemer af betydning for de danske finansielle institutter. I kapitel 9 gennemgås det juridiske grundlag for betalingsformidling, og i kapitel 10 beskrives Nationalbankens rolle som overvåger af betalings- og afviklingssystemer. Fire appendikser giver en matematisk behandling af særlige begreber/emner inden for betalingsformidling.