Finansiel stabilitet 2006

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; Finansiel stabilitet; Finansiel sektor; Erhvervsvirksomheder og husholdninger; Finansiel lovgivning; Kapitalmarkederne
Type Finansiel stabilitet
Årstal 2006
Offentligjort den 23. maj 2006
Abstract icon Publikationen består af to dele. Første del indledes med udviklingen i den finansielle sektor, hvor hovedvægten er på pengeinstitutternes situation. Herefter følger udviklingen i erhverv og husholdninger, kapitalmarkedsudviklingen og et kapitel om rammerne for det finansielle system. Anden del af rapporten indeholder temaer, som er aktuelle for den finansielle stabilitet. Det drejer sig om anvendelse af avancerede metoder til beregning af kapitalkrav under Basel II, pengeinstitutternes likviditet og sikring af afviklingen i danske betalings- og afviklingssystemer.