Kvartalsoversigt 2008 1. kvartal

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Betalingsformidling; Dansk økonomi; Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; International økonomi; Pengepolitik; Monetære forhold; Betalingssystemer; Værdipapirafvikling; Sikkerhedsstillelse; Valutaafvikling; Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Finansiel lovgivning; Øvrige emner; EU; Pengepolitik; Pengepolitiske instrumenter; Penge- og valutaforhold; Renter og kurser
Type Kvartalsoversigt
Årstal 2008
Offentligjort den 13. marts 2008
Seneste økonomiske og monetære udvikling; Dansk økonomi 2008-10; Finansiel uro, likviditet og centralbankerne; Cibor; Den finansielle sektors betalinger via Kronos; Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering... Kvartalsoversigt – 2. kvartal 2008 planlægges offentliggjort 12. juni 2008.