Finansiel stabilitet 2008

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; Finansiel stabilitet; Finansiel sektor; Erhvervsvirksomheder og husholdninger; Finansiel lovgivning; Kapitalmarkederne
Type Finansiel stabilitet
Årstal 2008
Offentligjort den 15. maj 2008
Abstract icon De internationale finansielle markeder har været præget af uro siden sommeren 2007. Effekterne af uroen kan ses i danske bankers 2007-regnskaber. Mens indtjeningen steg i 1. halvår, var 2. halvår et vendepunkt for mange banker efter en lang periode med stigende indtjening. Fremadrettet vil udviklingen i banksektoren også være påvirket af uroen på de finansielle markeder og udsigterne til vækstafdæmpning i dansk økonomi. Risici for finansiel stabilitet er på det seneste blevet mere udtalte. Bankernes stigende udlånsporteføljer og de senere års reduktion i kapitalstødpuderne gør bankerne mere sårbare. Den danske finansielle sektor vurderes at være tilstrækkelig modstandsdygtig til at modstå væsentlige økonomiske chok.