Virkning af finanspolitik under krisen

Forfattere Winther, Ann-Louise
Emne Dansk økonomi; Offentlige finanser og finanspolitik
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 2009
Offentligjort den 17. september 2009
Abstract icon Under den finansielle og økonomiske krise er et centralt spørgsmål, i hvor høj grad finanspolitik kan bidrage til at stabilisere økonomien. Artiklen ser nærmere på den førte finanspolitik under krisen og de mulige makroøkonomiske virkninger af denne. Sammensætningen af de finanspolitiske lempelser har bl.a. betydning for effekterne. Den finanspolitiske holdbarhed er desuden afgørende for, hvor ekspansiv finanspolitikken kan være.