SEPA Direct Debit – et nyt europæisk betalingsprodukt

Forfattere Pedersen, Anders Mølgaard
Emne Betalingsformidling
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 2009
Offentligjort den 10. december 2009
De europæiske banker lancerede 2. november 2009 et nyt produkt til betalingsopkrævninger i euro, kaldet SEPA Direct Debit. Pengeinstitutterne i Danmark tilbyderogså det nye produkt. Nationalbanken understøtter dette ved at deltage i et fælleseuropæisk betalingssystem for SEPA Direct Debit, STEP2, på vegne af institutterne.