Finansiel stabilitet 2010

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; Finansiel stabilitet; Kapitalmarkederne
Type Finansiel stabilitet
Årstal 2010
Offentligjort den 11. maj 2010
Abstract icon Pengeinstitutternes indtjening i 2009 var præget af det økonomiske tilbageslag i dansk og international økonomi. Nedskrivninger på udlån var generelt høje. Institutterne forbedrede kapitalgrundlaget i løbet af året. Nationalbankens stress-test viser, at de større danske pengeinstitutter generelt er tilstrækkeligt kapitali-serede over for den forventede økonomiske udvikling frem mod 2012. Pengeinstitutternes nedskrivninger i 2010 forventes at blive lidt lavere end i 2009, men fortsat på et relativt højt niveau. Enkelte institutter kan få problemer med at overholde det lovmæssige solvenskrav. Pengeinstitutterne har samlet set forbedret likviditeten over det seneste år, men der er en betydelig spredning imellem institutterne. Det er vigtigt, at institutterne er forberedte på udløbet af den generelle statsgaranti 30. september 2010 – herunder at institutter med behov for det udnytter muligheden for at købe individuelle statsgarantier.