Stresstest, 2. halvår 2010

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne ECB; Øvrige emner
Type Finansiel stabilitet
Årstal 2010
Offentligjort den 18. november 2010
Abstract icon Den danske finansielle sektor vurderes som helhed at have tilstrækkeligt med kapital og likviditet i det forventede økonomiske scenario. Det er imidlertid vigtigt at have en solid kapitalbuffer til at imødegå uforudsete hændelser. Pengeinstitutterne bør fortsætte med at konsolidere og styrke kapitalforholdene samt forberede sig på kommende regulering og tilbagebetaling af eventuelle statslige kapitalindskud fra 2012 og fremefter. Samtidig bør pengeinstitutterne styrke likviditeten, så de er rustede til udløbetaf udstedelser med individuel statsgaranti i 2012-13.