Betalingsvaner i Danmark

Forfattere Jacobsen, Johan Gustav Kaas; Nielsen, Søren Truels
Emne Betalingsformidling
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 2011
Offentligjort den 20. september 2011
De hyppigst anvendte betalingsformer i Danmark er betalinger med dankort og kontanter. Ifølge en undersøgelse af danskernes betalingsvaner foretrækker især ældre borgere og personer i lavere indkomstgrupper at betale med kontanter. En nylig ændring af de danske regler for kortgebyrer tillader forretningerne at tage et gebyr af forbrugerne ved kreditkortbetalinger, men ikke ved betalinger med debetkort som dankortet. Det vil i henhold til undersøgelsen ikke føre til en stigning i antallet af kontantbetalinger, men snarere til flere dankortbetalinger