Samfundsøkonomiske omkostninger ved finanskriser

Forfattere Abildgren, Kim; Buchholst, Birgitte Vølund; Qureshi, Atef; Staghøj, Jonas
Emne Dansk økonomi; Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Finansiel stabilitet; Erhvervsvirksomheder og husholdninger
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 2011
Offentligjort den 20. september 2011
Abstract icon I artiklen gives en ikke-teknisk sammenfatning af den analyse af de realøkonomiske konsekvenser af bankkriser i Danmark, som bringes i Kvartalsoversigtens del 2. Der findes en klar tendens til, at konjunkturnedgange med bankkriser de seneste 200 år har været dybere eller længere end konjunkturnedgange uden bankkriser. De senere års finanskrise har ikke været karakteriseret ved en generel kreditklemme, men krisen gav et betydeligt produktionstab, som primært tilskrives finanskrisens mere generelle negative indvirkning på samfundsøkonomien. Virksomheder med en "svag" bankforbindelse havde en højere konkursrisiko i årene 2008-09 end tilsvarende virksomheder med en "sund" bankforbindelse. Det skal dog ses i lyset af, at "svage" banker havde en overvægt af "dårlige" kunder. Der findes ikke tegn på, at ikke-konkursramte virksomheders afkastningsgrad under finanskrisen har været påvirket af "sundhedstilstanden" hos deres bankforbindelse.