Vurdering af VP-afviklingen efter ESCB/CESR-anbefalingerne

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Betalingsformidling; Betalingssystemer; Overvågning
Type Øvrige publikationer
Årstal 2012
Offentligjort den 11. april 2012
Abstract icon Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark med henblik på at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger, værdipapirhandler mv. Overvågningen indebærer, at systemerne vurderes mod internationale standarder og anbefalinger. Værdiparpirafviklingssystemet i VP Securities A/S (VP-afviklingen) er et multilateralt nettoafviklingssystem til clearing og afvikling af værdipapirhandler mv. VP-afviklingen er vurderet efter ESCB/CESR-anbefalingerne til værdipapirafviklingssystemer. Vurderingsrapporten indeholder en beskrivelse af VP-afviklingen og en gennemgang af de 19 anbefalinger.