Vurdering af Kronos efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Betalingsformidling; Betalingssystemer; Overvågning
Type Øvrige publikationer
Årstal 2012
Offentligjort den 11. april 2012
Abstract icon Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark med henblik på at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger, værdipapirhandler mv. Overvågningen indebærer, at systemerne vurderes mod internationale standarder og anbefalinger. Kronos er Nationalbankens realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS-system) til afvikling af betalinger mellem penge- og realkreditinstitutter. Kronos er vurderet efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems. Vurderingsrapporten indeholder en beskrivelse af Kronos og en gennemgang af de ti principper.