Stresstest, 2. halvår 2012

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne ECB; Øvrige emner
Type Finansiel stabilitet
Årstal 2012
Offentligjort den 25. oktober 2012
Abstract icon De største danske pengeinstitutters likviditetssituation er overordnet set god. Flere af de små og mellemstore pengeinstitutter forbereder sig på udløbet af de individuelle statsgarantier og er kommet langt med at tilpasse forretningsmodellen til i mindre grad at være afhængig af kort finansiering. Nationalbankens stresstest af pengeinstitutternes kapitalforhold viser, at de største danske pengeinstitutter er robuste. For de fire pengeinstitutter, der indgik i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds, EBA's, kapitaltest via danske kreditinstitutkoncerner, forbliver kapitaloverdækningen positiv i samtlige af Nationalbankens stresstestscenarier, og den egentlige kernekapital forbliver over 9 pct., som var kravet i EBA's kapitaltest – også uden medregning af statslige kapitalindskud. Tre af stresstestens mindre pengeinstitutter vil have behov for at styrke kapitalforholdene i stresstestens grundforløb, og et enkelt institut ligger på grænsen. Det er vurderingen, at eventuelle problemer blandt de mindre pengeinstitutter vil kunne løses gennem forretningsmæssige tiltag eller inden for de gældende rammer for fusion og afvikling uden at påvirke den finansielle stabilitet i Danmark mærkbart.