Vurdering af Sumclearingen

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Betalingsformidling; Betalingssystemer; Overvågning
Type Øvrige publikationer
Årstal 2012
Offentligjort den 21. december 2012
Abstract icon Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark med henblik på at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger, værdipapirhandler mv. Overvågningen indebærer, at systemerne vurderes mod internationale standarder og anbefalinger. Sumclearingen er det danske system til afvikling af detailbetalinger som fx dankortbetalinger, konto-til-konto overførsler og overførsler via Betalingsservice. Sumclearingen er vurderet efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems. Vurderingsrapporten indeholder en beskrivelse af Sumclearingen og en gennemgang af de ti principper.