Rapport: Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Betalingsformidling; Betalingsformidling juridisk; Værdipapirafvikling
Type Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark
Årstal 2013
Offentligjort den 7. juni 2013
Abstract icon Nationalbanken har myndighedsansvar for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark. Betalingssystemerne Kronos og Sumclearingen samt værdipapirafviklingssystemet VP-afviklingen udgør kernen i den danske finansielle infrastruktur og er omfattet af Nationalbankens overvågning. Nationalbanken bidrager endvidere til andre centralbankers overvågning af de internationale betalings- og afviklingssystemer, der indgår i den danske infrastruktur. I publikationen præsenterer Nationalbanken de overordnede konklusioner fra overvågningsarbejdet og fremlægger holdninger og anbefalinger vedrørende tiltag, der kan bidrage til en sikker og effektiv betalingsinfrastruktur. Findes kun i elektronisk form.