Overvågning af den finansielle infrastruktur 2014

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Betalingsformidling; Værdipapirafvikling
Type Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark
Årstal 2014
Offentligjort den 10. april 2014
Abstract icon I publikationen præsenterer Nationalbanken de overordnede konklusioner fra overvågningsarbejdet og fremlægger holdninger og anbefalinger vedrørende tiltag, der kan bidrage til en sikker og effektiv betalingsinfrastruktur. Findes kun i elektronisk form.

​Nationalbanken har myndighedsansvar for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark. Betalingssystemerne Kronos, Sum- og Intradagclearingen samt værdipapirafviklingssystemet VP-afviklingen udgør kernen i den danske finansielle infrastruktur og er omfattet af Nationalbankens overvågning. Nationalbanken bidrager endvidere til andre centralbankers overvågning af de internationale betalings- og afviklingssystemer, der indgår i den danske infrastruktur. Desuden overvåger Nationalbanken de vigtigste betalingsløsninger.