Kvartalsoversigt, 2. kvartal 2014

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Dansk økonomi; International Monetary Fund - IMF; Internationalt samarbejde; International økonomi; Anden økonomisk analyse; Anden økonomisk analyse; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Norden
Type Kvartalsoversigt
Årstal 2014
Offentligjort den 17. juni 2014
Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; IMF's udlån til programlande og Danmarks bidrag til IMF; Energieffektivitet og konkurrenceevne; Dansk Landbrug; Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi.

​​​​