Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2014

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Dansk økonomi; Modeller; Anden økonomisk analyse; Boligfinansiering; Pengepolitik; Finansielle fordringer og balancer; Pengepolitisk transmission; Betalingsformidling; Generelt om betalingsformidling; Betalingssystemer; Overvågning; Detailbetalinger; EU-området; Offentlige finanser og finanspolitik; International økonomi; Norden; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse
Type Kvartalsoversigt
Årstal 2014
Offentligjort den 23. september 2014
Abstract icon Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Boligmarked i flere hastigheder; Penge, kredit og bankvæsen; Straksoverførsler af penge i Danmark; Status på finanspolitikken i EU; Aktuelle tendenser i færøsk økonomi.