Seneste tendenser på pengemarkedet

Forfattere Risbjerg, Lars; Mindested, Palle Bach; Christensen, Jonas Lundgaard
Emne Finansiel lovgivning; Penge- og valutaforhold; Pengepolitik; Pengepolitiske instrumenter; Penge- og valutamarkedet; Pengepolitisk transmission; Renter og kurser
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 2014
Offentligjort den 10. december 2014
Link til publikation Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2014
Abstract icon Aktiviteten på det danske pengemarked er faldet det seneste år, og dermed er tendensen siden finanskrisen fortsat. En vigtig årsag hertil er det stadigt øgede fokus på kredit- og likviditetsrisici, der også afspejler sig i reguleringen af pengeinstitutterne. I artiklen beskrives, hvordan det øgede fokus giver sig udslag i signifikant lavere omsætning og højere renter ultimo året, kvartalet og måneden for usikrede dag til dag-lån. Effekten synes at have fået større betydning i de senere år. Artiklen beskriver desuden det nye likviditetsreguleringsmål Liquidity Coverage Ratio, LCR, som pengeinstitutterne kan have incitament til at øge ved at låne og placere i centralbanken frem for via markedet.