Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2015

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Dansk økonomi; Inflation, løn og priser; Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; Finansiel stabilitet; Finansiel sektor; Finansiel lovgivning; Kapitalmarkederne; Statsfinanser og statsgæld; Betalingsformidling; Generelt om betalingsformidling; Betalingssystemer; Betalingsformidling historisk; Betalingsformidling juridisk; Detailbetalinger
Type Kvartalsoversigt
Årstal 2015
Offentligjort den 18. marts 2015
Indhold: Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Kronen under pres i januar-februar 2015; Faldende olie- og forbrugerpriser; Særbehandling af statsobligationer i den finansielle regulering; De første erfaringer med straksoverførsler.