Kort fortalt: Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark 2015

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Overvågning
Type Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark
Årstal 2015
Offentligjort den 30. april 2015
'Kort fortalt' er en sammenfatning af konklusion og baggrund fra publikationen 'Overvågning af den finansielle infrastruktur 2015'.