Overvågning af den finansielle infrastruktur 2015

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Betalingsformidling; Betalingssystemer; CLS; Kronos; Overvågning; Sumclearing
Type Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark
Årstal 2015
Offentligjort den 30. april 2015
I denne publikation præsenteres konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af de centrale danske betalings- og afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløsninger. Nationalbanken vurderer, om de overvågede systemers indretning og funktion lever op til internationale standarder. Publikationen beskriver desuden driftsstabilitet, likviditet og behov for udvikling.

​Nationalbankens generelle vurdering er, at de danske betalings- og afviklingssystemer er sikre og effektive. Med udgangspunkt i bankens overvågningsarbejde gives fem anbefalinger til yderligere at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger og værdipapirhandler. I 2014 har der været fokus på tilpasning af ledelsesstrukturer og rammer for risikostyring, således at systemerne lever op til skærpede krav i gældende internationale standarder.