Globale værdikæder

Forfattere Nellemann, Peter Beck; Nissen, Karoline Garm
Emne Dansk økonomi; Betalingsbalance, udenrigshandel og udlandsgæld; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Modeller; Anden økonomisk analyse; International økonomi; Modeller; Anden økonomisk analyse
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 2016
Offentligjort den 16. marts 2016
Link til publikation Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2016
Abstract icon Et endeligt produkt skabes via en række aktiviteter, som fx kan omfatte design, produktion, marketing og distribution, der hver især tilfører produktet værdi. Når aktiviteterne opsplittes mellem virksomheder, opstår værdikæder. Analyser af værdikæder gør det muligt at følge dansk værditilvækst fra produktion af halvfabrikata til endelig anvendelse. Det giver et mere præcist billede af, hvordan dansk produktion og beskæftigelse afhænger af udenlandsk efterspørgsel end traditionelle handelsanalyser. Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner, men målt på endelig anvendelse af dansk værditilvækst er landet mindre vigtigt, end når der ses på den direkte eksport. Derimod er USA og Kina vigtigere handelspartnere. Lidt under 800.000 danske job er knyttet til eksport. De er fordelt omtrent ligeligt mellem job i eksportvirksomheder og job hos deres underleverandører.