Overvågning af den finansielle infrastruktur 2015

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Overvågning
Type Overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark
Årstal 2016
Offentligjort den 19. april 2016
I publikationen præsenteres konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af de centrale danske betalings- og afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløsninger. Nationalbanken vurderer, at systemerne i den danske finansielle infrastruktur er sikre, stabile og effektive. Nationalbanken anbefaler, at Kronos, VP-afviklingen og detailbetalingssystemerne igangsætter de tiltag, som er nødvendige for at deres cyberberedskab lever op til kommende internationale retningslinjer, og at de etablerer et mere formaliseret samarbejde for at reducere risici på tværs af systemerne.