Vurdering af Kronos

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Betalingsformidling; Betalingssystemer; Kronos
Type Øvrige publikationer
Årstal 2016
Offentligjort den 1. juli 2016
Abstract icon Nationalbanken har gennemført en vurdering af det danske system til afvikling af interbankbetalinger mv., Kronos, mod internationale principper. Hovedkonklusionen er, at Kronos er sikkert og effektivt. Kronos efterlever langt hovedparten af de internationale principper, og der er identificeret fire områder, som kan forbedres

Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark med henblik på at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger, værdipapirhandler mv.