Working Paper: An Estimated DSGE model for Denmark with Housing, Banking, and Financial Frictions

Forfattere Pedersen, Jesper
Emne Finansiel sektor; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Modeller
Type Working paper
Årstal 2016
Offentligjort den 3. oktober 2016
Den finansielle krise satte fokus på nødvendigheden af at modellere finansielle friktioner og en finansiel sektor i DSGE modeller. De forudgående stigninger i boligpriserne satte fokus på nødvendigheden af at kunne analysere boligmarkedet og mulige samspil mellem denne og den øvrige realøkonomi. Følgende arbejdspapir dokumenterer en estimeret DSGE model for dansk økonomi med finansielle friktioner, finansiel sektor og byggesektor.