Finansiel stabilitet 2. halvår 2016

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Makroprudentiel politik; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet
Type Finansiel stabilitet
Årstal 2016
Offentligjort den 7. december 2016
Abstract icon Nettorenteindtægterne er under pres af det lave renteniveau. Indtjeningen holdes fortsat oppe af store tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger på udlån. Den nuværende kombination af økonomisk vækst og hurtigt stigende boligpriser i større byer giver grobund for øget konkurrence om kunderne.

​De systemiske kreditinstitutter opnåede en pæn indtjening i 1. halvår 2016, en udvikling der fortsatte i 3. kvartal. Nettorenteindtægterne er dog under pres af det lave renteniveau. Udlånsrenterne er i højere grad end indlånsrenterne fulgt med de pengepolitiske renter ned, og den gennemsnitlige rentemarginal for husholdninger og erhverv er reduceret.

Institutterne kompenserer for de faldende nettorenteindtægter ved at søge nye forretningsområder og tilpasse gebyrerne. Indtjeningen holdes fortsat oppe af store tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger på udlån.

Den nuværende kombination af økonomisk vækst og hurtigt stigende boligpriser i større byer giver grobund for øget konkurrence om kunderne. Det er positivt, at der er konkurrence om at yde boliglån til kunderne på attraktive vilkår, men konkurrencen bør ikke ske på baggrund af lempelser i kreditstandarderne. Andelen af nyudlån til låntagere med en høj gæld i forhold til indkomst, Loan-To-Income, LTI, er steget til næsten 40 pct. i København og Aarhus de seneste år og nærmer sig dermed niveauet forud for finanskrisen.

Nationalbankens regnskabsbaserede stresstest er udvidet med et stress af institutternes finansieringsomkostninger. Resultater fra stresstesten, der fremskriver institutternes kapitaloverdækning i tre makroøkonomiske scenarier over de kommende to og et halvt år, viser, at de systemiske pengeinstitutter i en hård recession fortsat har positiv kapitaloverdækning i 2018 i forhold til de gældende minimumskrav.