Årsrapport 2016

Rapport - Marts 2017 - nr. 3

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Regnskab; Om Nationalbanken; Nationalbankens organisation
Type Rapport
Årstal 2017
Offentligjort den 15. marts 2017
Nationalbankens regnskab for 2016 viser et overskud på 3,9 mia. kr. Det er en stigning på 0,3 mia. kr. i forhold til året før. Stigningen afspejler især kursgevinster på guldbeholdningen, avancer ved salg af anlægsaktiver og afkast på finansielle porteføljer. Valutakursreguleringer og placering til negative renter trækker resultatet ned. Nationalbanken overfører 845 mio. kr. til staten, mens resten af overskuddet overføres til Nationalbankens sikringsfond.