Vurdering af Dankort

Rapport - Maj 2017 - nr. 4

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Overvågning; Dankort; Finansiel stabilitet; Betalingsformidling
Type Rapport
Årstal 2017
Offentligjort den 17. maj 2017
Abstract icon Nationalbanken har gennemført en vurdering af Dankort, som er ejet af Nets A/S, efter de standarder for kortsystemer, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har opstillet. Dankort fungerer stabilt med høj tilgængelighed, og misbrug med Dankort er lavt i international sammenligning. Nationalbankens vurdering indeholder anbefalinger til Nets A/S, bl.a. om mere systematisk håndtering af viden i relation til Dankort. Andre anbefalinger er, at arbejdet med risikoanalyser vedrørende Dankort udvides, og at rammerne for beslutningsprocesser og kommunikation styrkes. Nets har efterfølgende gennemført tiltag i forhold til vurderingsrapportens anbefalinger, som dermed er imødekommet. Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark med henblik på at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger, værdipapirhandler mv. Dankort er blandt de løsninger, der overvåges.