Spredning af ny viden gavner virksomhedernes produktivitet

Analyse – September 2017 – nr. 18

Forfattere Kristoffersen, Mark Strøm; Spange, Morten; Malthe-Thagaard, Sune
Emne Dansk økonomi; Produktivitet og konkurrenceevne; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse
Type Analyse
Årstal 2017
Offentligjort den 29. september 2017
Produktiviteten i dansk økonomi er siden 1995 steget mindre end tidligere. Det afspejler svag vækst i produktiviteten i serviceerhvervene, mens industrien har fastholdt sin stærke fremgang. Faldet i produktivitetsvæksten er en international tendens. I Danmark er væksten i den samlede produktivitet bredt funderet. Den trækkes ikke udelukkende af en lille gruppe af højproduktive virksomheder. Det kan indikere, at viden og teknologiske fremskridt spredes. Inden for samme branche er der store produktivitetsforskelle mellem virksomheder.