Working Paper: The ECB's unconventional monetary policy and the role of exchange rate regimes in cross-country spillovers

Working Paper – Oktober 2017 – nr. 119

Forfattere Spange, Morten; Jensen, Jakob Roager; Mikkelsen, Jakob Guldbæk
Emne Pengepolitik; Valutakurspolitik; Fastkurspolitik; ECB; ECB's pengepolitiske strategi; Rentespænd; Renter og kurser
Type Working paper
Årstal 2017
Offentligjort den 2. oktober 2017
Abstract icon Vi undersøger effekten af ECB's opkøbsprogram for udvalgte lande i euroområdet og udvalgte nabolande med særligt fokus på valutakursregimets betydning. Effekten af programmet undersøges ved en hændelsesanalyse og ved at estimere en strukturel VAR-model, hvor en kort skyggerente benyttes som mål for den pengepolitiske stilling. Vi finder, at opkøbsprogrammet har bidraget til at reducere de lange renter i euroområdet og i de omkringliggende lande.