Afviklingsstrategi for systemisk vigtige koncerner

Analyse - November 2017 - nr. 21

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel regulering; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet; Finansiel lovgivning
Type Analyse
Årstal 2017
Offentligjort den 20. november 2017
I denne analyse underbygges Nationalbankens anbefaling om, at principperne for afvikling af SIFI-koncerner skal fastsættes, så SIFI'er krisehåndteres som samlede enheder i koncernstrategier. Herunder ses der på, hvad strategien betyder i forhold til særlovgivningen for realkreditinstitutter og fastsættelsen af krav til nedskrivningsegnede passiver i de systemisk vigtige koncerner.