I hårdt recessionsscenarie mangler enkelte banker kapital

Analyse - November 2017 - nr. 22

Forfattere Korsgaard, Søren
Emne Stresstestrapporter; Finansiel stabilitet
Type Analyse
Årstal 2017
Offentligjort den 29. november 2017
Nationalbankens halvårlige stresstest af den danske banksektor viser, at de største banker er tæt på ikke at opfylde kravene til deres kapitalbuffere i et hårdt recessionsscenario, og enkelte opfylder ikke kravene. Stresstesten har fokus på markedsrisiko og de tab, som bankerne lider som følge af aktieprisfald, renteændringer og stigende kreditspænd.