Risici er under opbygning i den finansielle sektor

Analyse - November 2017 - nr. 23

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Finansielle risici; Makroprudentiel politik; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet
Type Analyse
Årstal 2017
Offentligjort den 29. november 2017
Den finansielle sektor er præget af optimisme. Kreditinstitutterne har stigende overskud og har opbygget en betydelig udlånskapacitet. Det gør institutterne mere risikovillige og afspejles i en lempelse af kreditstandarderne. Flere institutter øger udlånet til konjunkturfølsomme erhverv og til sårbare husholdninger med høj gæld. Samtidig giver stigende boligpriser grobund for, at kreditvæksten kan komme hurtigt og kraftigt.