Working Paper: Fiscal tools at the zero lower bound

Working Paper - December 2017 - No. 124

Forfattere Adolfsen, Jakob
Emne Pengepolitik; Økonomisk politik; Finansielle markeder; Boligfinansering; Renter og kurser; Modeller; Offentlige finanser og finanspolitik; Aktuelle økonomiske og monetære udvikling; USA
Type Working paper
Årstal 2017
Offentligjort den 22. december 2017
Dette working paper analyserer effektiviteten af finanspolitiske instrumenter ved rentens nedre nulgrænse (ZLB) i en ikke-lineær Nykeynesiansk DSGE model. Selv om den offentlige forbrugsmultiplikator er højere ved ZLB, afhænger dens størrelse dog betydeligt af rationelle forventninger til likviditetsfældens længde. Set i lyset af dette resultat indikerer markedsforventninger i begyndelsen af 2009, at forventningerne til American Recovery and Reinvestment Act i USA muligvis har været for optimistiske.

​​​​​​​​