Stort pres på kreditstandarder i bankerne

Nyt - Maj 2018 - nr. 2

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Finansielle risici; Finansiel regulering; Makroprudentiel politik; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet
Type Nyt
Årstal 2018
Offentligjort den 31. maj 2018
Det er fortsat gode tider i den finansielle sektor, og bankerne har stor kapacitet, der gør det muligt for dem at øge deres udlån. Kombineret med en begrænset vækst i efterspørgslen efter lån, har det skærpet bankernes konkurrence om kunderne. Det skaber grobund for, at bankerne slækker på kreditkvaliteten og lemper lånevilkår i kreditgivningen.