Når en krone ikke koster en krone

Nyt - Juni 2018 - nr. 3

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Det Systemiske Risikoråd; Finansiel regulering; Finansiel stabilitet
Type Nyt
Årstal 2018
Offentligjort den 27. juni 2018
Bankerne skal være mere polstrede, så de bedre er i stand til at stå imod en økonomisk krise, der typisk fører til tab på udlån. Det er årsagen til, at bankerne siden finanskrisen er blevet mødt af skærpede krav til kapital. Det har flere gange været fremstillet, som om højere kapitalkrav er ensbetydende med, at det vil koste bankerne et beløb i samme størrelsesorden. Det er ikke korrekt, påpeger Nationalbanken.