Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2018

Analyse - Strategimeddelelse - nr. 7

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld
Type Analyse
Årstal 2018
Offentligjort den 19. juni 2018
Sigtepunkterne for salg af statsobligationer og udeståendet i skatkammerbeviser fastholdes på henholdsvis 65 og 30 mia. kr. i 2. halvår 2018. Der ventes et gennemsnitligt salg af statsobligationer på omkring 2,5 mia. kr. til kursværdi pr. auktion. Låneviften fastholdes, og fokus vil være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer.